CD&V ROOSDAAL stelt voor: De kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.