Voorstel afschaffing huisvuilbelasting


maandag, 18 december, 2017
Voorstel afschaffing huisvuilbelasting

Op de gemeenteraad van 21 december 2017 zal vanuit de CD&V-meerderheid van Roosdaal een voorstel ter goedkeuring worden aangeboden om de huisvuilbelasting definitief af te schaffen.

Burgemeester Christine Hemerijckx:  “Deze huisvuilbelasting is de enige forfaitaire belasting die er nog bestaat in de gemeente. De inning ervan verloopt steeds moeilijker en moeilijker.  We voelen dat dit bij onze bevolking steeds meer vragen doet oproepen.” 

Schepen Mia Langendries vult aan: “Vandaag is die belasting 50,00 euro voor gezinnen en 30,00 euro voor alleenstaanden.  Voortaan zal dat voor iedereen 0,00 euro zijn”.

 Tot slot kadert schepen Herman Claeys deze beslissing in een totaalverhaal rond afval in de gemeente Roosdaal: “Sinds een paar jaar proberen wij als bestuur de behandeling van afval te actualiseren. Vanuit het principe ‘de vervuiler betaalt’ werd in 2015 de prijs van de restafvalzak opgetrokken naar het gemiddelde binnen onze regio. Die prijs bedraagt vandaag 1,50 euro.  Wie veel afval produceert zal in het nieuwe verhaal ook meer betalen.  Daarnaast zit de verhuis en vernieuwing van het recyclagepark eraan te komen in 2018.  Het recyclagepark en de ophalingen zullen dan volledig in beheer zijn van de nieuwe afvalintercommunale van Haviland: Intradura.  De oprichting van een milieuzone en de schaalgrootte wapenen ons voor de toekomst.  Dat alles maakt dat we dit voorstel ter goedkeuring zullen voorleggen op de gemeenteraad van december 2017. Dat wil dan zeggen dat vanaf 01/01/2018 er geen huisvuilbelasting meer zal bestaan in onze gemeente.”