Voorstel instap intergemeentelijke archivaris


donderdag, 21 december, 2017
Voorstel instap intergemeentelijke archivaris

Op de gemeenteraad van 21 december 2017 zal een voorstel ter goedkeuring worden aangeboden om in te stappen in een project om een intergemeentelijke archivaris aan te werven.

Burgemeester Christine Hemerijckx:  “Vanuit de Erfgoedcel Patottenland-Zennevallei wordt ons aangeboden om in te stappen in dit project.  Hierdoor krijgen we de mogelijkheid om 1 à 2 dagen in de week een gediplomeerd archivaris in de gemeente te hebben.  Dit is een mooie opportuniteit om onze archivering te professionaliseren.  Op jaarbasis kost ons dit net geen 15.000,00 euro.”

In het rapport van Audit-Vlaanderen werd ons aanbevolen om de archivering verder uit te bouwen.  Tot op vandaag rekenden we op de deskundigheid van onze diensten en op een team van vrijwilligers.  De vrijwilligers concentreerden zich in het verleden vooral op de archieven van de burgerlijke stand.  Zij zullen met dit project verder gecoached kunnen worden.  Voor onze andere diensten zullen de bestaande archieven gescreend worden en geactualiseerd worden.